Tabela vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu’nun ilgili maddesine göre, belediye sınırları içerisinde yapılan reklam ve ilan faaliyetlerinden alınan ücretlerdir. Belediye sınırları içerisinde yapılan her türlü tabela, afiş, ilan, reklam gibi amaçlarla kullanılan görsellerden alınan tabela vergisi, belediyelerin en önemli gelir bütçelerinden biridir.
Ankara Tabela vergileri, belirlenen koşullara, tabelanın niteliğine göre değişkenlik gösterir. İşletmeler, kullandıkları tabelalar için ödemekle zorunlu oldukları tabela vergisini ödememeleri durumunda cezai işlemlerle karşılaşırlar. İşletmelerin her yıl düzenli olarak ödemekle görevli oldukları tabela vergileri için bazı belgelere sahip olmaları gerekir.

Bu belgeler;
İlgili belediyeden temin edilecek beyanname
Şahıslar için, mükellefin nüfus cüzdan fotokopisi
Şirketler için, sözleşme fotokopisi
Vergi levhası fotokopisi,
Çevre temizlik vergisi ödeme makbuzu fotokopisi,
İlan ve reklamın sergilendiği yerin adresi (mahalle, cadde, sokak numarası, bina numarası)
Mükellefin ikametgâh adresi,
Mükellefin iş yeri adresi,
Bağlı bulunduğu vergi dairesi ve sicil numarası,
Yapılan ilan ve reklamın cinsi, ebatları, sayısı, ışıklı veya ışıksız olduğuna dair bilgiler
Damga Pulu.

Tabela Vergi beyannamesi oluşturulurken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Tabelanın cinsini doğru bir şekilde belirlemek! Işıklı, ışıksız ya da beyaz tabelalar için farklı tiplerde vergi seviyeleri bulunmaktadır. Yanlış bildirim yapılması durumunda olumsuz sonuçlarla karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.

Tabela Vergisi Ödeme

Tabela vergileri ödeme yapılan yerler belediyelerdir. İşletmenizin bağlı bulunduğu konum bu hususta önemlidir. Ana cadde ana harterler büyük şehir statüsünde bulunan illerin büyük şehir belediyelerine, geriye kalan yerler ise ilçe belediyelerin alanına girmektedir. Tabela vergisi ödemesi tabelanın büyüklük ve ışıklı ışıksız olmasına bağlı olarak ücretlendirilmektedir. Tabela vergileri bağlı bulunduğunuz belediyelerin veznelerinden yıllık olarak ödenmektedir.

Güncel Tabela Vergisi Neye Göre Hesaplanır?

Belediye Gelirleri Kanununa göre belediyeler; nüfuslarına, sosyo-ekonomik yapılarına bakılarak 5 gruba ayrılır. Sırasıyla; nüfusu 100 binden fazla olan belediyeler, 50 bin-100 bin arası olan belediyeler, 20 bin-50 bin arasında olan belediyeler, 5 bin-20 bin arasında olan belediyeler, 5 binden az olan belediyeler.
Tabela vergi hesaplaması, tabelanın cinsine ve boyutuna göre yapılır. Tabelaların çeşidi belirlendikten sonra, metrekare hesabı ile belirlenen tabela vergisi tahakkuk fişi kesilir ve işletmeye borç olarak yazılır. Vergi tahakkuk edildikten sonra tahsil işlemine başlanabilir.

Tabela vergileri, tahakkuk fişi ile veznelerden ödenir. Tabela yeni ise asıldığı zaman, eski ise her yıl ocak ayında beyanname verilir (verilmelidir). Belediyeler için önemli bir gelir kaynağı olan ayrıca görüntü kirliliğini ortadan kaldıran ve güvenliği sağlayan tabela vergisi bütün işletmeler tarafından ödenmek zorundadır.

 

Leave a Reply

Hemen Ara
Adres